Tisztelt kollégák, egyetemi hallgatók és tanárok!

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Orvostudományi Kara 70 évvel ezelőtt jött létre, Őfelsége, I. Mihály román király rendelete nyomán, és jelenleg is kimagasló  intézménynek számít az egészségügyi oktatás területén, országos és nemzetközi szinten egyaránt.

Az Orvostudományi Karon 3500 egyetemista tanul, akikhez hozzáadódnak a mesteri és doktori képzésben résztvevő hallgatók. Jelentős a száma a különböző szakterületeken tevékenykedő rezidens orvosoknak is, akiket az Orvostudományi Kar marosvásárhelyi egyetemi klinikákon dolgozó tanárai irányítanak. Az alapképzési (licensz) oktatási programok a következők: orvosi, általános orvosi aszisztensi, balneo-fiziko-kinetoterápia és rehabilitáció, táplálkozástan és dietetika valamint testnevelés és sport. Marosvásárhelyen az oktatás három nyelven zajlik: románul, magyarul és angolul, ami egy modern, multikulturális egyetemet feltételez. Az  Orvostudományi Kar végzősei tanulmányaikat mesteri és doktori képzéseken, illetve szakmai továbbképzési programokon folytathatják. Ez utóbbiak posztgraduális tanfolyamok, szimpóziumok, konferenciák és nyári egyetemek formájában szerveződnek. 

Egyetemünk oktatási és kutatási infrastruktúrája, a szimulációs és gyakorlati készségfejlesztő központtal valamint  a sportlétesítményekkel együtt, további vonzerőt jelent azon diákoknak, akik e nemes hivatásra való felkészülésükhöz a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet választják. Minden diákunk számíthat a Kar és az Egyetem vezetőségének teljes támogatására a saját – tudományos, kulturális, művészeti és sportot érintő – projektek kivitelezéséhez. Figyelemreméltó az a tény is, hogy Marosvásárhelyen számos diákszervezet működik. Az országos – TRANSMED, és a nemzetközi mobilitási programok – ERASMUS, SCORE-SCOPE, FOGARTY, lehetőséget biztosítanak nemcsak a szakmai tapasztalatcserére, de a gondolatok és értékek kölcsönös megismerésére is. Ezeket a lehetőségeket a vezetőség folyamatosan fejleszti, felkarolja és támogatja.

2016-tól a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen egy átfogó curriculáris reform-projekt van folyamatban, amely mindenekelőtt az egyetemi hallgatókra összpontosít, többek között a diákok és a végzősök gyakorlati és kommunikációs képességeinek minél hatékonyabb fejlesztésével. A curriculáris reform stratégiája három fő irányvonalat követ: a tantervnek a jelenlegi oktatási szabványokhoz való illesztése, az egyetemi hallgatóra fókuszáló oktatási rendszer, és a hallgatók egységes felmérési módja ugyanazon oktatási program keretén belül.

Mi, az Orvostudományi Kar oktatói, feladatunknak tekintjük, hogy már az első éves egyetemi hallgatókat („gólyákat”), a legelső naptól kezdve alakítsuk/formáljuk, amikor még igazi „differenciálatlan, TOTIPOTENS ŐSSEJTEK” akik az egyetem elvégzését követő néhány éven belül „érett, alkalmas, jó felkészültséggel rendelkező sejtekké” válnak.

Kedves barátaim! Szívből kívánom, hogy minél jobban megismerjük egymást és együttműködhessünk ebben a nagyszerű egyetemi környezetben, amelyben – reményeim szerint – át fogjátok érezni azt az örömöt és büszkeséget, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatói lehettek.

                Nagyrabecsüléssel,

                Prof. dr. Ovidiu S. Cotoi

                Dékán, Általános Orvostudományi Kar

A tudomány néhai nagykövetei

Prof. Rácz-Kotilla Erzsébet és Prof. Rácz Gábor

Különleges, felemelő érzés emlékezni rájuk. Két egymást szerető lény, akik halálukig gyengéd szeretettel figyeltek egymásra, idős korukban is megőrizték az odaadó figyelmet. Egyenként is rendkívüli koponyák voltak, de együttesen a fél világ tudományát vitték a vállukon. Munkabíró képességük lenyűgöző volt, sokoldalú nyelvtudásuk, elmélyült kutatói gyakorlatuk, virtuóz oktatási és szemléltetési képességük révén utolérhetetlen teljesítményt  tettek le az egyetemes tudomány asztalára a laikusok számára is érthetően, követhetően. Közvetlenségük révén sokan érezhetik a mai napig családtagjaiknak őket, ahogy én is amellett, hogy a fitoterápia terén a mestereim, úgy emberként szinte a pótnagyszüleim voltak (szerk. dr. Karácsony Ferenc). Prof. Szabó László Gyula megemlékezése részben felidézi hatalmas munkásságukat.

Dr. Ladislau Rosenberg

A szimpózium munkái a harmadik évezredben alkalmazható gyógyszeres kezelést kiegészítő és alternatív terápia szerepét és helyét fogják tükrözni, és kiemelt hangsúlyt helyeznek a phytotherapy, a apitherapy, az aromatherapy, a homeopathy, a dietotherapy, a balneotherapy és a többi hagyományos terápiás módszer használatának lehetőségére, abetegségek megelőzésére és kezelésére.

Szimpozium sorozat: 2019. októberben kezdődött a Természettudományi Múzeumon belül a Brukenthal Nemzeti Múzeum szervezésében, “Természetes Gyógymódok mai szemmel” címmel.

Share this Page