„Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért“ Alapítvány

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítványt 2004-ben Dr. Szolcsányi János akadémikus alapította.
 

Az alapítvány céljai között az alábbiak szerepelnek:

  • a pécsi gyógyszerész egyetemi képzés személyi és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése;
  • a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos munkájának támogatása;
  • az oktatásban résztvevő gyógyszerészek, orvosok, egészségügyi szakdolgozók szakmai fejlődésének elősegítése továbbképzések, posztgraduális képzés, konferenciák szervezése, az azokon történő részvétel előmozdítása révén.


Az alapítvány nyitott, céljaink megvalósításához társaságok, vállalkozók, magánszemélyek segítségét kérjük.

Lehetőség van arra is, hogy a személyi jövedelem adó 1%-át az alapítvány javára utalják át. Az adó 1%-ról rendelkező nyilatkozat ide kattintva letölthető. Bízunk abban, hogy sikerült érdeklődését felkelteni ügyünk iránt, és a jövőben a támogatóink körében tisztelhetjük.

Székhelye: 7624 Pécs, Honvéd u. 3.

Bankszámla: 50800104-11090775 (Dél TAKARÉK)

Adószáma: 18325580-1-02

Jogerőre emelkedés száma: PK 60.021/2004/2.

2018. április 17-i nappal az Alapítvány alapító okirata módosult és az alábbi új Kuratórium került kijelölésre:

Kuratórium elnöke: Prof. Dr. Szabó László Gy.

Kuratórium tagjai: Dr. Rozmer Zsuzsanna, Dr. Kása Péter, Dr. Molnár Béla és Prof. Dr. Barthó Loránd

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a korábbi évek során nyújtott támogatásokért és személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásáért.

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány az alábbi célra fordítja a befolyt összegeket:

  • Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bál megszervezése
  • Hallgatók tudományos konferencián való részvételének támogatása
  • Nemzetközi tudományos konferencia szervezésének támogatása
  • Melius Gyógynövénykert kialakításának támogatása
  • Pécsi Gyógyszertudományok Doktori Iskola hallgatóinak támogatása
  • az alapítvány működési költségeinek fedezése

Prof. Dr. Szabó László Gyula Kuratóriumi elnök

1965-től a Baranya megyei Gyógyszertár Vállalatnál a sellyei gyógyszertárban dolgozik. 1965-től 72-ig az Országos Agrobotanikai Intézet tudományos munkatársa Tápiószelén, 1970-től a botanikai osztály vezetője. 1972-től 1984-ig az iregszemcsei Takarmánytermesztési Kutató Intézet bicsérdi telephelyén tudományos főmunkatárs. 1984–85-ben a Gyógynövény Kutató Intézet tudományos főmunkatársa, a minősítési csoport vezetője Budakalászon. 1985-től 1993-ig a Baranya megyei Gyógyszertári Központ Gyógynövény Laboratóriumának szaktanácsadó főmunkatársa, a gyógynövény-laboratórium vezetője. A laboratórium 1988-ban megkapta a „Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Oktató Laboratóriuma” címet.

1988-tól 1990-ig a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar Növénytani Tanszékén a biológia fizikai és kémiai alapjai tantárgy előadója.[m 10] 1990-től 1994-ig a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar Növénytani Tanszékén a növényélettan tantárgy előadója, másodállású egyetemi docens.

1994-től 2012-ig a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Növénytani Tanszékén egyetemi tanár,[m 11] 2006-ig a növényélettan tantárgyfelelőse, 1997-től 2005-ig tanszékvezető és a Botanikus Kert vezetője, 2006-ban a Növényélettani Tanszék alapító vezetője,[5] a Biológia Doktoriskola törzstagja. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Szak, Farmakognóziai Tanszék alapítója, 2003-tól 2006-ig másodállású megbízott vezetője,[5] 2006-tól 2012-ig megbízott tanszékvezető-helyettese.

2012. július 1-től a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi Szak, Gyógyszerészeti Intézeténél professor emeritus.

Share this Page