A Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Alapítvány, Magyarországon az egyetlen szervezet, amely közel húsz éve Tibet alapvető emberi jogaiért következetesen  és széles körben kiáll, valamint Tibet élő hagyományainak hiteles közvetítője. 

Mi az imamalom?

imamalmok

A tibeti imamalmok a lelki áldás és béke kiterjesztésének eszközei.

Az imamalom belsejében egy vékony papírtekercs forog, melyen az Om Mani Padme Hung mantra (ima) számos példányban, tibeti írással szerepel. Az imamalom forgatásával a mantra áldása minden irányban szétterjed.

Dalai Láma

Őszentsége, a Dalai Láma szerint:

„Nagyon jó, ha gyakran ismételjük az Om Mani Padme Hung mantrát, de miközben ezt tesszük, figyelnünk kell a jelentésére is. Arra a hat szótagra, amely nagyszerű és egyben hatalmas is. Az első az Om szótag, amely az imádkozó tisztátalan testét, beszédét és gondolkodását szimbolizálja, de egyben Buddha tiszta testét, beszédét és gondolkodását is. Az igaz utat a következő négy szótag mutatja meg. A Mani ékszert jelent és a módszert szimbolizálja: a megvilágosodás, a könyörület és a szeretet ősi szándékát. A Padme jelentése lótusz, és a bölcsességet szimbolizálja. Az egyszerűséget a rendszeresség és a bölcsesség osztatlan egységével lehet elérni. Az osztatlanságot az utolsó, Hung szótag szimbolizálja. Tehát az Om Mani Padme Hung hat szótaga azt jelenti, hogy az osztatlan rendszeresség és bölcsesség útjának gyakorlásával saját tisztátalan testünket, beszédünket és gondolkodásunkat Buddha tiszta testévé, beszédévé és gondolkodásává változtathatjuk át.”

Tibeti imamalmok

Az imamalomban a fent ismertetett Csenrézi (Avalókitésvara) mantra mellett még nagyon sok más mantra is foroghat, például Amitábha Buddha (Om ami deva hri), Zöld Tára (Om tare tuttare ture szoha), Guru Rinpocse, azaz Padmaszambhava (Om ah hung benza guru pema sziddhi hung), Mandzsúsrí (Om ah ra pa ca na dhi) mantrája, hogy csak a legismertebbeket és a leggyakrabban előfordulókat említsük.

Az imamalom készítésének ötlete a „forgasd a dharma” kerekét mondásra vezethető vissza, amely Buddha tanításának klasszikus metafórája. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy az indiai buddhista szóhasználatban gyakori, hétköznapi szóképző elem volt a „forgat”-nak fordítható vartati, mint ahogy magyarul a „vet” szóval képzünk nagyon sok kifejezést, de például amikor bevetjük az ágyat, akkor nem jut eszünkbe magvakat „vetni bele”.. Ez a fordításokban Buddhához kapcsolódva kiemelkedett eredeti egyszerű jelentéséből, és a tanít, vagyis „a tan kerekét forgatja” kifejezéssel együtt közvetlen képi ábrázolást is kapott.

Buddha

Imamalmokat valószínűleg már a Buddha tanításának tibeti elterjedése előtt is használhattak. Legalábbis a bön hagyomány is a sajátjának és őseredeti tibetinek vallja ezt az eszközt, amit forgathat szél, víz, a felszálló meleg levegő, szinte bármi, ami a forgómozgást biztosítani képes. Ezek kiterjesztik az ima hatását, a megvilágosodásra irányuló önzetlen szándékot minden lényre. De az imamalom forgatása, a forgatás „eredménye” minden természetből vett segítség mellett az azt készítő ember, a mantrát leíró, a mantrát mondó szándékától függ.

Egy buddhista gyakorló valójában „magában forgatja” az imamalmot, és ha ezt koncentráltan, éberen és figyelmesen végzi, a világi jelenségek a buddhista elképzelés szerinti „üresség”-gel együtt szemlélve mutatják meg igazi arcukat. Az Om Ma-ni Pad-me Hung hat szótagját mondogatva a tanítás lényegéhez közeledünk: az Om szótag a nagylelkűség gyakorlásában segít, a Ma a puszta erkölcs gyakorlásában, a Ni pedig a tolerancia és türelem gyakorlásában. A Pad a kitartás gyakorlásában, a Me a koncentráció, a Hung pedig a bölcsesség gyakorlásában segít.

Oláh Zita – Végh József

1012 Budapest, Attila út 123.
06 1 782 7721,  06 70 944 0260,   06 70 431 9343
sambhala@tibet.hu    www.tibet.hu   www.tipetpress.info

MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB

Alapítványunk jogosult befogadni az 1 % SZJA felajánlást! Adószámunk: 18061347-1-43

Adományokat elfogadunk, a közösségünket építjük:

Továbbra is  havi egyezer forint a preferált kérés, de természetesen, ha valakinek lehetősége van más nagyobb, vagy akár kisebb összegeket küldeni, azt is nagy örömmel vesszük. Annál hamarabb áll helyre az alapítvány helyzete és menekül meg a megszűnéstől. Sokat segítene, ha egy-egy alkalommal egyszer sokan (pl. egy közérdekű program kapcsán) támogatnák az Alapítványt.

Ezenkivül szívesen veszünk bármilyen használható tárgyi támogatást. Egyrészt a kulturált és korszerű munka érdekében elfogadunk minden olyan használt vagy újszerű tárgyat, ami munkánkat elősegíti illetve megkönnyíti. (háztartási gépek, computer technika, audió és videó technika, jármű, könyvek, ruhanemű stb) Másrészt a tárgyi segítség egy jelentős részét tovább adjuk a Magyarországon tartózkodó tibeti menekülteknek, akik szerencsére már megkapták a menekült státuszt, de életkeörülményeik még segítségre szorulnak.

Mindezen túlmenően, az is segítség számunkra, ha egyetértesz törekvéseinkkel, együttérzően gondolsz ránk és mindenki másra, valamint éber cselekvéssel veszel részt az emberi életnek nevezett utazáson minden érzőlény javára.

A könyv beszélgetés Őszentségével, aki rendkívüli képességekkel, intelligenciával, remek humorral, derűs nyugalommal van megáldva. „Hiszem, hogy életünk célja a boldogság keresése. Ez világos. Akár van vallásos hitünk, akár nincs, akár ebben vagy abban a vallásban hiszünk, mindannyian valami jobbra törekszünk az életben. Ezért azt hiszem, hogy az életünk meghatározó célja a boldogság felé való haladás.” – Dalai Láma

Ebben a könyvben a nyugati pszichológusnak a dalai lámával készített interjúsorozata arról szól, hogy a keleti és a nyugati ember által képviselt hitelvek hogyan ütköznek vagy hogyan egyeztethetők össze. A dalai lámával folytatott beszélgetésből kiderül, miként küzdhetjük le belső békénk megteremtésével mindennapi félelmeinket, depressziónkat, dühünket, aggodalmaskodásunkat, negatív szemléletmódunkat. Az ő megközelítési módja sokkal szélesebb és összetettebb szemléleten nyugszik, amely magába foglal minden kis részletet, mindazt a lelki gazdagságot és összetettséget, amit az élet kínál. Érveléséből a remény és a mérhetetlen szeretet hangja szól. Módszere a józan érveken, a közvetlen tapasztaláson, az alapvető hitek során alapszik: hit minden emberi lény jóságában, az együttérzés értékében, a jóindulat erejében. Nézetei a 2500 éves hagyományban gyökereznek, amit azonban áthat a józan ész és a modern problémák iránti kifinomult érzékenység. Ennek végeredménye az a bölcsesség, ahogy egyszerre közelít derűlátóan és realisztikusan az emberi problémákhoz.

A BOLDOGSÁG MŰVÉSZETE

szerző/Őszentsége a Dalai Láma

Trivium  Ára: 3790 Ft

Hendrey Tibor

Őszentsége a dalai láma üzenete
“Kedves testvéreim!
A világ sok országában sokan kértek arra, hogy írjam meg ezt az üzenetet. A koronavírus-járvány kitörése következtében az emberiség különösen nehéz időszakot él át, és emellett további problémákkal, például a szélsőséges klímaváltozással is szembe kell néznünk. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy…”
https://www.buddhafm.hu/blog/oszentsege-a-dalai-lama-uzenete

Bernagcsen Mahakala
(beavatáshoz/átadáshoz kötött)
A tibeti védelmezők közül talán nálunk Magyarországon a legismertebb a Bernagcsen (Nagy Fekete Köpeny)  Mahakala, mely a Karmapákhoz kapcsolódó védelmező. Már Guru Rinpocse idejében is alkalmazták dzogcsen védelmezőként, de a II. Karmala Karma Paksi terjesztette el. Bernagcsen a Szamantabhadra, a dzogcsen Eredendő Buddhájának ijesztő megnyilvánulása, és pontosan az is a fő működési módja, hogy a késével minden káprázatot átvágva (mint a Phat!) az eredendő állapotba röpítse a gyakorlót, miközben a bal kezében lévő koponyacsészéből élvezettel fogyasztja az összes káprázat „vérét”.
Rövid Bernagcsen szertartás, madakma:
http://youtu.be/6h1lwqrG7Jw

Share this Page