A Kannabinoid Medicina Alapítvány civil kezdeményezést hoz létre annak érdekében, hogy a kender visszanyerhesse társadalmi szintű megbecsülését, mint gyógynövény, haszonnövény, számos környezetbarát termék alapanyaga. Ha jó levegőt szeretnénk, ne csak fákat ültessünk, hanem sok kendert is!

A kender haszna menüpontban szerepelnek azon területek, amiket szeretnénk bemutatni. Bármely tevékenységhez lehet csatlakozni. Önkénteseket szívesen fogadunk. Szeretnénk élénkíteni mind az információ-, mind az árucserét. A csatlakozókkal megismertetjük a CBD olaj felhasználásának kultúráját, az ehhez kapcsolódó tevékenységeket is bemutatjuk. Ezek között több is megélhetést biztosító munkát jelent, és mind olyan, amivel a tudatosságunkat, a környezetünk védelmét, az egészségesebb életkörülményeket harmonikusan javíthatjuk. Reméljük, hogy rövidesen kibontakozik egy társadalmi vállalkozást megalapozó együttműködés ebben a sokoldalú felhasználási körben. Mindez a mai világban egyre nagyobb érték.

Mindenkinek kellemes nézelődést, inspiráció szerzést kívánunk! Észre fogják venni, hogy a hozzáállásunk nem a mai vegyész-trendet követi, inkább a klasszikus, már elfeledett orvosi gondolkodásmód szerint építettük fel a rendszert. 

Egyensúlytan - webinárium sorozat

A Kannabinoid Medicina Alapítvány támogatásával, az egyensúly fejlesztése érdekében, heti rendszerességgel webináriumot tartunk.

Az egészség záloga, hogy az egyensúlyunkat fenntartsuk.

Az egyensúly záloga az endokannabinoid rendszer magasan fejlett stabilitása.

A stabilitás fejlesztése sokféle módon lehetséges. Ezeket vesszük sorra az aktuális felismerések bemutatása kapcsán. Első lépés a stratégia bemutatása. Ezen a portálon a teljes folyamat ki fog bontakozni.

Bejelentkezés a webináriumra: A portálon kell regisztrálni ahhoz, hogy az eseményekről értesülni lehessen (ld. alább). Csak a regisztráltak férnek hozzá a webáruházhoz. A webáruházban kell kiválasztani az Egyensúlytan nevű online webináriumot, amihez a hozzáférés ingyenes.

A hozzáférés kérést követően minden alkalomról e-mailben értesítést fog kapni. Az adott időpontban be kell lépni a megadott zoom-szobába. Részletes instrukciók a webáruház leírásában.

Általános életmódtanácsok, melyek a vírusjárványtól függetlenül is megszívlelendőek

A vírusjárvány jelenségének értékelése sokféle nézőpontból lehetséges. Ami vitathatatlan bármely nézőpontból nézzük is, az az, hogy a civilizációnk a vesztébe rohant, és most megtorpant.

A tanulságokat le kell vonni, a korábbi irány nem tartható. Ez egyaránt vonatkozik az ipari szennyezésekre, a szokásainkra, amivel a szemetet szaporítjuk, a hazugság alapú életvitelre, és a messzemenőkig egészségtelen életmódra.

Megújulásunk játékszabályaihoz biztosan hozzá kell tartozzék, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az egészség elérésére és fejlesztésére. Korábban sem lett volna szabad elhanyagolni magunkat, a stabilitásunkat, az érzelmi kommunikációnkat és a kreativitásunkat. Hosszan sorolhatnánk mindazon területeket, amit feláldoztunk egy látszat fejlődés oltárán, ami inkább elkorcsosulás volt.

Ne kapkodjunk, ne csak valamit tegyünk, hanem a szükséges elegendőt egyszerre, annak a belső, szervezetünket éltető igénynek megfelelve, hogy magas szintű összhangot teremthessünk testi-lelki-szellemi síkon egyaránt. Jeleskedjünk mostantól abban, hogy az egészségünket építjük, felszínre hozzuk elfojtott képességeinket, amelyek mindannyiunkban ott rejtőznek, de helytelen életvitelünk révén nem volt lehetőségünk kibontakoztatni ezeket. Azt hittük, hogy csak az elvonult papi rendek birtokolhatnak olyan tudást, amivel “emberfeletti” erővel rendelkezhetnek, pedig egyszerűen csak a lefojtott képességeink miatt hittük azt, hogy a szerzetesek tudása emberfeletti. Ahogy feltisztul a tudatunk, kibontakoznak a képességeink, úgy válik egyértelművé, hogy a képességek nagyon emberiek, és mi is rendelkezhetünk velük, ha nem a félelmeink rabságában élünk, hanem az öröm, a szeretet, a becsület nemesíti meg a lelkünket. Ez mostantól nem azt jelenti, hogy mindenkinek elhiszünk bármi jót, mert jólesik hallani, hanem magasabb szintű kritikával meg tudjuk különböztetni a jót akarót a jót tettetőtől. Nem más kárára, hanem a saját és szeretteink érdeke védelmében képesek leszünk másféle döntéseket hozni, fejlesztjük a tudatosságunkat az élet minden színterén, és nem tartjuk meg a szerzett tudásunkat, hanem a lehető legszélesebb körben megosztjuk ezt. Ezek valós értékek, felbecsülhetetlenek és nem számszerűsíthetőek, nem válthatóak játékpénzre.

A legfőbb értékeink a perceink, amiket a tudatunk kitágítására, egymásról gondoskodásra, egészségünk ápolására fordítunk. Nem másra, például nem hivalkodásra, hataloméhség táplálására, vagyon halmozására fordítunk, hanem arra, hogy élünk. Az élettel töltött percek megerősítenek bennünket, a percekből órák, napok, hetek, hónapok és évek lesznek, s ha mindvégig megőrizzük ezt a képességünket, azaz élünk, akkor a mostani képességeink megerősödnek, kibontakoznak. Megismerjük a valódi gazdagságot, ami emlékekből, visszamosolygó szempárakból, szívmelengető ölelésekből, és nem utolsósorban megtisztult levegőből, vízből, élettérből áll. Egy gyönyörű, felemelő filmet láthatunk így lepörögni lelki szemeink előtt, miközben átvonulunk az örök vadászmezőkre.

Ezek azok az értékek, amiket akkor érünk el, ha keskenyebb ösvényen, az egészégtudatosság fejlett szintjén élünk. A feladatunk többek között az egészségünk fejlesztése, a stabilitásunk növelése.

A portálon olyan módszereket mutatunk be, melyek a belső egyensúlyunk stabilizálását szolgálják.

Több témában elhelyeztünk élménybeszámolók beküldésére alkalmas részt, így az alábbi pár sorban is megtalálható ez. Az élmények részben a spontán gyógyulások lehetnek, részben a komplementer és integratív medicina, valamint a hagyományos orvoslás által nyújtott módszerekkel kapcsolatosak. Egymástól tanulunk. Kérünk mindenkit, hogy bátran ossza meg élményeit, amiket a GYFK menüpontban az Élménybeszámolók alatt teszünk közzé. Ott lesznek elérhetőek – reményeink szerint egyre növekvő számban.

Hogy miért itt?

Ma még általános az a téves megközelítés, hogy diagnózisokra bontva próbálnak adagolási tanácsokat adni pácienseknek.  Módszertanilag ez pontatlan. A szervezetünk nem ismeri a modern orvostudomány kategóriáit, amivel a működését modellezzük. A szervezetünk minden pillanatban a teljes egészével reagál minden hatásra, így a reakció elemzésének követnie kell magát a folyamatot. Soha nem egy szervet érintenek a változások, rendszerint páros jelenségeket kell keresnünk, de a következményes folyamatok kiterjednek az egész szervezetre. Mindezt az endokannabinoid rendszer vezérli, így annak működőképessége, a belső erőviszonyok hierarchiája a meghatározó szempont. Erről pedig a stabilitás érzékelésével és mérésével, elemzésével kaphatunk elsődleges információkat.

A webináriumon sorra vesszük a hétköznapi életben megfigyelhető jelenségeket, megpróbáljuk tudatosítani a háttérben zajló folyamatokat, hogy megkülönböztessük egymástól a regenerációs jelenségeket a betegséget elmélyítő tünetektől.

Aki alaposabb elmélyülésre vágyik, annak több lehetőséget biztosítunk:

Regisztráció a portálon:

A legegyszerűbb kapcsolat a regisztráció, hírlevél kérés. Ezzel a mélyebb tájékoztatás esélyét lehet biztosítani. Egyúttal igénybe lehet venni online konzultációt, célzott kérdésekre célzott válaszokat lehet kapni, továbbá végignézhetőek különféle előadások, prezentációk. A webáruházban vásárolni csak regisztráltak tudnak. A portál túlságosan szerteágazó, egyes menüpotok szerkesztését más-más személy végzi. Minden írás megosztható több fórumon. A szerkesztők össze fogják gyűjteni a legszükségesebb és legfontosabb információkat, és azokat innen lesz célszerű megosztaniuk több fórumon, ahol már korábban elkezdtek dolgozni. Több facebook, twitter, stb. és weboldal közvetlenül is elérhető lesz a portálról, mint bázisról kiindulva.

Az összefogás a cél, de annak első lépése, hogy tudjunk egymásról!

Regisztráció az adatbázisban is:

Aki hajlandó autodidakta módon tanulni, annak az Cyberdoctor 3.6 adatbázisba való regisztrációt és a kétféle előfizetés valamelyikét is ajánljuk. Ezzel online kérdőíveket lehet kitölteni, amikkel az önmegfigyelést lehet célzottabbá tenni. A nagyobb előfizetési csomag révén az adatbázisba fel lehet tölteni leleteket, zárójelentéseket, egyéb komplementer vizsgálati anyagokat. Csak a regisztráltak jogosultak Konstelláció Analízisen való részvételre, melynek lelete szintén bekerül az adatbázisba, sőt az eredményből további számításokat végezve a pillanatnyi stabilitási szintjéról is véleményt lehet mondani. Az adatbázisból több belső oktatási anyag érhető el.

A teljes hozzáférést a kiképzésben résztvevők számára biztosítjuk. Ők a belső oktatási anyagokhoz is hozzáférhetnek. Ez több éves kutató-elemző munka gyűjteményei. Két szintje lesz a képzésnek, az első az endokannabinológus gyakornoki szint, a második az asszisztensi. Tapasztalati tudást közvetítő képzéseken vehetnek részt.

Megtanulhatják az alkatelemzés egyik izgalmas fajtáját, a kronogenetikát, és a belső kalkulátorral bioritmus-elemző számításokat végezhetnek saját vendégkörükben vagy akár családjukban, baráti társaságukban.

A workshopok nem adnak végzettséget igazoló tanúsítványt. A megszerzett ismeretek elsősorban az egészségesebb életminőség elérése érdekében hasznosak.

Share this Page