Akikre tisztelettel emlékezünk

Szentgyörgyi Albert imája

Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül, rejtett, titkos kincsekkel tele, Képessé tetted művedet megérteni…

Uram, legyünk társak az alkotásban, dolgozzunk tovább műved nyomán, hogy bolygónk a bőség, boldogság és az összhang erős otthona legyen!

A Laboratórium falak nélkül elv megfogalmazója

Szent-Györgyi Albert, a motorozó, hallgatókkal röplabdázó, pipázó, "laza prof"
Épp átveszi a Nobel-díjat Stockholmban 1937-ben

Szent-Györgyi Albertet nem kisebb dolog foglalkoztatta egész pályafutása alatt, mint az ÉLET mibenlétének megfejtése. Egy alkalommal úgy fogalmazott:

„Ha az élet alapvető építőkövei a fehérjék, az ÉLET nem más, mint a fehérjék felszínén táncoló elektronok.”
 
Minden betegség molekuláris szinten kezdődik, így végső soron a gyógyítást és a betegségmegelőzést is molekuláris szinten kell elérnünk. Szent-Györgyi Albert jött rá arra, hogy a molekulákban fontos lehet az elektronok eloszlása, és az ötvenes években hangsúlyozta, hogy „a nehezen érthető  kvantummechanikai számítások és a betegágyak között talán nem is olyan nagy a távolság, mint ahogy azt eddig hittük”. Ezzel megnyitotta egy új irányzat, nevezetesen a kvantum-orvostudomány kapuit, melynek értelmében minden betegséget egy hibás elektroneloszlás okoz, és a gyógyítás érdekében szükségszerű ezzel foglalkozni.

Azt a kezelési típust, amit az okok megszüntetésére ilyen szubmolekuláris szinten végezhetünk, „elektronperturbációs terápiának” hívjuk. Az emberi szervezet ugyanis mindössze 25 gramm elektront tartalmaz, de ennek a 25 gramm elektronnak az eloszlása adja az egészséget vagy a betegséget. Az orvostudomány feladata tehát az lenne, hogy menedzselje a 25 gramm elektron eloszlását, aminek a mindennapi gyakorlatával még természetesen várnunk kell. Ennél a harmadik gyógyítási szintnél, vagyis a kvantum-orvostudománynál, a perturbációs terápia lesz a „csúcstechnológia”.

 

Nikola Tesla

A magyar természetgyógyászat atyja

Dr. Oláh Andor

Dr. OLÁH ANDOR TERMÉSZETES ÉLET- ÉS GYÓGYMÓD RENDSZERE

Aki teljesen helyre akarja állítani egészségét és immunrendszerét, védekező képességét és szilárdan meg is akarja őrízni azt, annak a természetes élet- és gyógymódok egészét igénybe kell vennie.
Állandó, intenzív, bensőséges kapcsolatban kell lennie, maradnia a természettel és mindazzal, ami természetes!
(Állandó méregtelenítés mellett vegyes étrend helyett vegetárius étrend, kémiai gyógyszerek helyett gyógynövények, fény-, lég-, és vízkúrák, mozgásgyakorlatok, pihenés, terészetes alvás és relaxációs gyakorlatok formájában, lelki gyakorlatok, önmegvalósító személyiség-fejlesztés.)
ilyen vagyok persze hogy szeretem a napfényt a kövek között bújkáló patakot a hósapkás hegyeket a szélben rezgő ágak rajzolatát tavak sima vagy finoman fodrozódó tükrét szeretem a frissen hullott hóban a nyomokat virágzó hársak illatát szeretem az ösvényt a fák között (nem kérdezem kakukktól meddig élek) a sürgő-forgó bogarak világát elnézni hosszan követni fecskék cikázó röptét és gólyák megfontolt lassú szárnycsapását gomolygó felhőt tiszta kék eget elvadult kertek szövevényét hogyne szeretném leginkább mégis itt szeretek ülni könyvek között gondolkozni írni
Share this Page