Az alapítványunk egy platformot készített a hazai CBD gyártók, forgalmazók összefogásának segítésére. Egy minőségi összefogással és lehetőleg ehhez kapcsolódó Társadalmi vállalkozással lehetne eredményesen megvetni a lábunkat. Ez egy átgondolt rendszer, de a felépítéséhez le kell ülni a tárgyalóasztalhoz, amit igyekszünk katalizálni, mint semleges, de a felhasználás terén szakmailag is érintett társaság.

A világ vezető közgazdászainak egy csoportja látja a nem-fenntarthatóságot a mai hivatalos szakmai irányban. Okuljunk ebből az alábbiak szerint, A világ változik, de változtatva  a változtatandókat (mutatis mutandis) ez az előadás az egészségről és a farmakomedicina hasonló szembenállásáról is szólhatna.

(A videón bekapcsolható a magyar felirat.)

A jelenlegi termelőket sorban bemutatjuk. Itt mindenki a saját személyét is képviseli és többnyire az azonos ügyet, a hazai kendertermesztés és felhasználás fellendülését, úgyhogy éppen ez lehetne az összetartó erő.
Eddig zömmel olyan hozzáállással találkoztunk, amiben mindenki az első, lehetőleg az egyetlen akart lenni. Ez a mai korszakváltás idejében kivitelezhetetlenné kezd válni, és éppen ez a sebezhetősége is mindenkinek. Így a külföldi kezdeményezések sütögethetik a pecsenyéjüket, és évekig fog tartani az összekovácsolódás, ha egyáltalán észbekapnak a hazai résztvevők. Tekintve, hogy többnyire mindenkit ismerünk, így azt is el tudjuk képzelni, hogy ez lehetséges, hiszen a résztvevők személy szerint, egyenként erre alkalmasak volnának. A Társadalmi vállalkozás egy nehéz műfaj, sok szempontnak meg kell felelni, valójában egy érdekvédelmi szövetség, amiben a hazai termékeket és szolgáltatásokat előnyben lehet részesíteni egy közgazdasági-pénzügyi védelmi rendszer felépítésével. Az első lépés a saját termék bevezetése, ezt mindenki gőzerővel végzi. Eközben azonban már érdemes közös terveket szőni, hiszen a a hazai piaci részesedésekről meg kellene állapodniuk a résztvevőknek.

A közös platform éppen a felhasználás szakmaisága lehetne, hiszen a magas szintű ismeretterjesztés eleve szelekciós erejű. A hazudozó, csaló forgalmazókat az egzakt felvilágosítással lehet megritkítani, de ez csak lépéselőnyt jelent, nem helyettesíti a közös párbeszédet.
Tehát amíg mindenki a saját piacát is építi, addig ezzel párhuzamosan a továbbajánlókat (civilek) érdemes kiképezni és anyagilag érdekeltté tenni. Az mlm-nek éppen ez az előnye, hogy a kompenzációs tervükkel jövedelemhez juttatják a saját termékeket ajánlókat. Van is ilyen Társadalmi vállalkozás, a Positeam (a tartalom regisztrációval érhető el), de ettől eltérő anyagi motivációs rendszer kidolgozása  minden esetben nehéz feladat.

Itt jön képbe a kender többi haszna, hiszen a hazai gyártást, forgalmazást nemcsak a CBD olajok terén, hanem minden más vonatkozásban is célszerű gondozni, mert ezek a szálak összetartóak, és messzemenőkig segítik a hazai megélhetés színvonalának emelését. Azt azonban minden résztvevőnek látnia kell, hogy ez egy nagy rendszer, és meg kell határozni a kereteket, belső felépítést.

Hasonlóan az endokannabinoid rendszerhez, ami sokszorosan bevált biológiai rendszer, lehetne ez is egy hierarchikus modell, ahol mindenki a saját helyén képes optimális feladatvállalásra. A helyet megtalálni sem egyszerű, főleg akkor, ha mindenki a csúcsra akar jutni, pedig a csúcson főleg irányító funkciókkal kell rendelkezni, nem gyártóival vagy forgalmazóival. Sokkal jobb volna egy konszenzus alapján létrehozni egy valósan működő szereposztást. Van remény arra, hogy sokunk felismerjük a változásokat, amik megrengetik a világunkat, és észrevesszük benne az előremutató irányultságot, és hajlandóakká válunk az egyéni érdekek mellett a közérdekkel is arányosan foglalkozni. Ez nem jelent önfeláldozást, hiszen az egyéni érdekeket asszertív attitűdöt ismerő és használó személyekként látjuk és gondozzuk.

A biológia elegáns hierarchiáját , az endokannabinoid rendszert az ember nehezen képes utánozni. Főleg az egomán törekvések nehezítik meg a helyzetünket, melyek minden esetben szűklátókörűek, hosszabb távon hátrányosak.

Az a korszak, amiben már benne vagyunk, jellemzően a bizalomra képesen építkezik. Bármilyen furcsa, egyszerűen bízni kell egymásban, érdemes őszintén kinyilvánítani a saját szempontjainkat, érdekeinket, és meghallgatni  a másikakéit és megkeresni a közös nevezőt. Ha a belső erőnk növekedik, akkor el tudjuk viselni a kezdeti súrlódásokat, csalódásokat, károkat. Mindennapos példa a gyermeknevelés, amikor a szülők hátsó szándék nélkül segítik gyerekeiket. Ez sem megy másképp, csak bizalommal, sok-sok szeretettel és nem ritkán akár önfeláldozással. A jó szülő azonban ugyanúgy legyen asszertív, ne csak gondozza a gyermekét, hanem mutasson példát is neki.

Nem hinni kell ebben a hozzáállásban, hanem tárgyszerűen kidolgozni a megfelelő lépéseket, ugyanis létezik ilyen, mindig is létezett, ahogy ennek az ellentettje is.

Jelenleg a bizalmatlanságra épülő, egymást megosztó és elsöprő, ragadozó világban élünk, mert minden résztvevő eszerint cselekszik és rendre elmulasztja a konszenzus kialakításához szükséges tényezők feltárását. Az eredmény szempontjából a mulasztás ugyanolyan fontos tényező, mint a bizalmatlanságból fakadó lépések. Az eredményt láthatjuk, mindenhol kiszolgáltatottság, gyötrelmek, kétségbeesés, növekvő agresszió, harácsolás. Mondhatjuk, hogy így folytatva csak a pusztulásunkat teremtjük meg. Papp Gábor művészettörténész azokra a kulturális-társadalmi folyamatokra hívja fel a figyelmet, ahol manipulatív eszközökkel terelik a figyelmünket és a gondolkodásunkat, hogy az akaratunk ellenére is megosszanak bennünket, abban tegyenek érdekeltté (látszólag), hogy a másik ember kárára érvényesüljünk. A hagyományaink elferdítésével már önmagukban sem bízunk, pedig az egészségünk része kellene, hogy legyen a megalapozott önbizalom is. Az önbizalom és a mások iránti bizalom kéz a kézben járnak. Tudva ezt, nem tekinthetjük kockázatosnak a bizalomra épülő, átgondolt és felelősségteljes összefogást. Sőt, talán ez az egyetlen túlélési esélyünk a végletekig elrontott társadalmunkban. Ahogy a természet feleszmélést átélhetjük, a tiszta levegő, ragyogó napsütés felemelő hatását élvezhetjük, úgy költözhetne béke, öröm és szeretet a szívünkbe már attól, hogy más örömének is örülni tudunk. Aki ma megbetegszik, annak is a higgadt körültekintés, a saját endokannabinoid rendszere problémamegoldását segítő módszerek jelenthetnek átfogóbb megoldást a bajára. Ebben azonban ugyanúgy bízni kell, hiszen a panaszoktól gyötrődve nem elég arra hagyatkozni, hogy majd lesz valaki, aki ad egy gyógyszert, amit csak be kell szedni, és a betegség eltűnik. Saját magunknak kell áthangolódni, a bajunkon felülemelkedve megoldásokat keresni, miközben CBD olajat szedve támogatjuk a belső egyensúlyunk helyreállítását. Ha mindezt jól csináljuk, akkor közel kerülhetünk a hála felemelő érzéséhez, ami rendre a tudatosság magasabb foka, a felemelkedés egyik megnyilvánulása. A hála sok esetben paradoxon, mert valami kár elszenvedése után jutunk olyan nézőpontra, hogy ez a hasznunkra vált, és sokszor azt is beláthatjuk, hogy éppen a rossz dolog átélése segített jó irányba fordulni és kibontakozni. Nemcsak jó érzés, de hatalmas erőforrás is a hála.

Régi mondás: Bízz Istenben és tartsd szárazon a  puskaport!

Ma ezt kicsit megtoldva úgy mondhatjuk: Legfőképpen bízz Istenben és tartsd szárazon a puskaport!

Hazai gyártók listája

Csak hazai termesztésből készített olajat forgalmazók listája

Share this Page