KANNABINOID MEDICINA ALAPÍTVÁNY

Alapító Okirat -részlet-

1. Az alapítvány célja:

Az endokannabinoid rendszer működésének tudományos igényű leírása, az orvostörténelmi ismeretek integrálása.

A rendszer működésének modellezése kísérleti és tradicionális orvos-, és gyógyszerész- tudományi, szimulációs matematikai és szubjektív megfigyelési síkokon.

A társtudományok közötti alkotó párbeszéd elősegítése és gyakorlása. Antropo-, és biometriai adatbázis létrehozása a szerteágazó tüneti és mérési paraméterek szimultán dokumentálása és elemzése céljából.

Telemedicinális edukációs és gondozási rendszer kidolgozása.Mindezzel szeretnénk elősegíteni, hogy fejlett technológiákkal és a telemedicina eszközeivel saját életvitelünket a változó feltételek között is az egészségünk megőrzése, stabilitása érdekében alakítsuk ki.

Részletes bemutatás:

Az endokannabinoid rendszer felfedezésével, az egészségről és a belső egyensúlyról szerzett ismereteinket a korábbi tudásunk felülvizsgálatával egyetemben szükséges újra rendeznünk.A belső egyensúlyunkat a lelki harmónia, az egészségtudatos életmód és a környezetünk egyensúlyba hozásával is erősíthetjük. A szempontok szerteágazóak, egyénként aligha tudunk lépést tartani a felmerülő igényekkel. Olyan technológiákra van szükségünk, amivel újra feldolgozhatóvá válhatnak a minket érintő információk.

Az lenne a cél, hogy a belső ritmusunkat megőrizhessük, újra kellő időt szentelhessünk érzelmeink megemésztésére és a harmonikus testi regenerációnkra. Az egészséges életmód ma már nem tartható fenn spontán. Nem tudunk elég gyorsan alkalmazkodni, mert a belső ritmusunknál gyorsabban változnak a körülményeink. Új vezérfonalra van szükségünk, hogy érdemben tájékozódhassunk bármiféle probléma esetén. Egyszerre kell kiszűrnünk a fölös információkat és megtalálni az aktuálisan fontosakat. Ugyanakkor szükségünk van arra is, hogy a megfigyeléseinket tudományos megalapozottsággal kielemezhessük, a bennünk zajló változásokat már a kezdeti formájukban felismerhessük. Ebben is a technológia fejlődése segíthet, erre épül többek között a telemedicina.

Az alapítvány célja az endokannabinoid rendszer egyre alaposabb megismerése révén elősegíteni, hogy fejlett technológiákkal és a telemedicina eszközeivel saját életvitelünket a megváltozott feltételek között is az egészségünk stabilitásának megőrzése érdekében alakítsuk ki.Egy adatbázis létrehozásával a saját megfigyeléseinket kérdőívekben rögzítjük. A vizsgálati eredményeinket személyes adattárban gyűjtjük. Állapotfelmérési űrlapokat készítünk, melyben a mindenkori eredményeket tudományos elemzésnek alávetve egymással is összehasonlíthatjuk, így idejekorán, még a betegségek megjelenése előtt felismerhetjük, ha egyensúlyunkban zavar keletkezik.

Egyre nagyobb az igény arra, hogy házi kúrákat otthonunkban végezzünk, mely azonban szakmai felügyelet nélkül kétséges eredményt hoz. Telemedicinális eszközökkel az ambulanter végezhető kúrák köre kiszélesedik. Alkalmas kommunikáció esetén gyógyböjtöt és endokannabinoid rendszert tonizáló kúrát is lehet távfelügyelettel végezni.

Hosszabb távon olyan érzékelő technológiákat alkalmazhatunk, melyek otthoni vizsgálatra képesek, és az értékelés javarészt telemedicinális formában történhet.

7. Az alapítvány tevékenysége:

a) Első lépésben az adatbázis kidolgozása, az ehhez kapcsolódó webes megjelenés megtervezése a cél. Párhuzamosan szakmai munkacsoportokat, tudományos társaságokat alapítunk, illetve már meglévőkkel szövetségre lépünk, online kommunikációs platformot hozunk létre, mert már a szakmai szempontok koherenssé tétele is megoldhatóbb az online kommunikáció igénybevételével, mint az intézményes keretek között. Egyfajta nemzetközi szintű “Laboratórium falak nélkül” párbeszédet segít kibontakozni a virtuális tér.

Szakcikkeket, módszertani anyagokat, tankönyveket írunk, szerkesztünk, elősegítjük megjelentetésüket tudományos folyóiratokban, kiadványokban.

Kutatási témákat jelölünk ki és elősegítjük pályázati formában történő megvalósulásukat.

Minőségellenőrzési laboratóriumi protokollokat állítunk össze és bevizsgálásokat javasolunk/végzünk.

Szimulációs elemzési szabványokat dolgozunk ki, amik fejlett technológiára, programozásra, mesterséges intelligencia bevonására épülve kiválthatnak egészségre ártalmas kísérletes modelleket.

Második lépésben, szakmai konszenzusra építve termékfejlesztéseket hajtunk végre. Telemedicinális mérőberendezéseket fejlesztünk, alkalmazásokat programozunk annak érdekében, hogy adott célcsoportokban érdemi távfelügyeletet lehessen ellátni.Harmadik fázisban az új módszereket a know-how birtokosokkal együttműködve szabadalmaztatjuk, francise és más hálózatfejlesztési keretek közöttszélesítjük a hozzáférést.

Alapítványi vagyontól függően szeretnénk

a) rászorulókat segíteni olyan kannabinoid terápiák végzésében, amit a kidolgozott modellünkkel dokumentálunk.

b) Kapcsolatépítés, kapcsolatápolás, együttműködés hasonló törekvésű és szellemiségű szervezetekkel, csoportokkal, egyénekkel, valamint hatóságokkal, engedélyező és finanszírozó szervekkel. Szakmai érdekképviselet és érdekérvényesítés.

c) A kannabisz gyógyászati alkalmazásának lehetőségeivel kapcsolatos ismeretterjesztés, oktatás, szakmai kiképzés, továbbképzés, rendezvények szervezése, tapasztalatcsere lebonyolítása, támogatása.

d) Adomány gyűjtés.

e) Pályázatok kiírása, illetve pályázatokon való részvétel.

f) Orvosi kannabiszt igénylők engedélyeztetési eljárásában orvosszakmai, jogi és adminisztratív segítségnyújtás, tanácsadás, ügyintézés.

g) Orvosi kannabiszt igénylő betegek kezelésének, támogatási rendszerének finanszírozása céljából adománygyűjtés, egyidejűleg a kezelés dokumentálása a hagyományos és az új technológiák segítségével. Study-k, tanulmányok, tudományos esszék, népszerűsítő cikkek, stb. formájában a dokumentumok feldolgozása és publikálása.

Nyilvántartási szám: 02-01-0001892.
Székhely: 7625 Pécs, Tettye u. 59. fszt. 1.
Bankszámlaszám: 16200144-18538531

Share this Page