Általános életmódtanácsok, melyek a vírusjárványtól függetlenül is megszívlelendőek

A vírusjárvány jelenségének értékelése sokféle nézőpontból lehetséges. Ami vitathatatlan bármely nézőpontból nézzük is, az az, hogy a civilizációnk a vesztébe rohant, és most megtorpant.

A tanulságokat le kell vonni, a korábbi irány nem tartható. Ez egyaránt vonatkozik az ipari szennyezésekre, a szokásainkra, amivel a szemetet szaporítjuk, a hazugság alapú életvitelre, és a messzemenőkig egészségtelen életmódra.

Megújulásunk játékszabályaihoz biztosan hozzá kell tartozzék, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az egészség elérésére és fejlesztésére. Korábban sem lett volna szabad elhanyagolni magunkat, a stabilitásunkat, az érzelmi kommunikációnkat és a kreativitásunkat. Hosszan sorolhatnánk mindazon területeket, amit feláldoztunk egy látszat fejlődés oltárán, ami inkább elkorcsosulás volt.

Ne kapkodjunk, ne csak valamit tegyünk, hanem a szükséges elegendőt egyszerre, annak a belső, szervezetünket éltető igénynek megfelelve, hogy magas szintű összhangot teremthessünk testi-lelki-szellemi síkon egyaránt. Jeleskedjünk mostantól abban, hogy az egészségünket építjük, felszínre hozzuk elfojtott képességeinket, amelyek mindannyiunkban ott rejtőznek, de helytelen életvitelünk révén nem volt lehetőségünk kibontakoztatni ezeket. Azt hittük, hogy csak az elvonult papi rendek birtokolhatnak olyan tudást, amivel “emberfeletti” erővel rendelkezhetnek, pedig egyszerűen csak a lefojtott képességeink miatt hittük azt, hogy a szerzetesek tudása emberfeletti. Ahogy feltisztul a tudatunk, kibontakoznak a képességeink, úgy válik egyértelművé, hogy a képességek nagyon emberiek, és mi is rendelkezhetünk velük, ha nem a félelmeink rabságában élünk, hanem az öröm, a szeretet, a becsület nemesíti meg a lelkünket. Ez mostantól nem azt jelenti, hogy mindenkinek elhiszünk bármi jót, mert jólesik hallani, hanem magasabb szintű kritikával meg tudjuk különböztetni a jót akarót a jót tettetőtől. Nem más kárára, hanem a saját és szeretteink érdeke védelmében képesek leszünk másféle döntéseket hozni, fejlesztjük a tudatosságunkat az élet minden színterén, és nem tartjuk meg a szerzett tudásunkat, hanem a lehető legszélesebb körben megosztjuk ezt. Ezek valós értékek, felbecsülhetetlenek és nem számszerűsíthetőek, nem válthatóak játékpénzre.

A legfőbb értékeink a perceink, amiket a tudatunk kitágítására, egymásról gondoskodásra, egészségünk ápolására fordítunk. Nem másra, például nem hivalkodásra, hataloméhség táplálására, vagyon halmozására fordítunk, hanem arra, hogy élünk. Az élettel töltött percek megerősítenek bennünket, a percekből órák, napok, hetek, hónapok és évek lesznek, s ha mindvégig megőrizzük ezt a képességünket, azaz élünk, akkor a mostani képességeink megerősödnek, kibontakoznak. Megismerjük a valódi gazdagságot, ami emlékekből, visszamosolygó szempárakból, szívmelengető ölelésekből, és nem utolsósorban megtisztult levegőből, vízből, élettérből áll. Egy gyönyörű, felemelő filmet láthatunk így lepörögni lelki szemeink előtt, miközben átvonulunk az örök vadászmezőkre.

Ezek azok az értékek, amiket akkor érünk el, ha keskenyebb ösvényen, az egészégtudatosság fejlett szintjén élünk. A feladatunk többek között az egészségünk fejlesztése, a stabilitásunk növelése.

A portálon olyan módszereket mutatunk be, melyek a belső egyensúlyunk stabilizálását szolgálják.

Több témában elhelyeztünk élménybeszámolók beküldésére alkalmas részt, így az alábbi pár sorban is megtalálható ez. Az élmények részben a spontán gyógyulások lehetnek, részben a komplementer és integratív medicina, valamint a hagyományos orvoslás által nyújtott módszerekkel kapcsolatosak. Egymástól tanulunk. Kérünk mindenkit, hogy bátran ossza meg élményeit, amiket a GYFK menüpontban az Élménybeszámolók alatt teszünk közzé. Ott lesznek elérhetőek – reményeink szerint egyre növekvő számban.

Hogy miért itt?

Ma még általános az a téves megközelítés, hogy diagnózisokra bontva próbálnak adagolási tanácsokat adni pácienseknek.  Módszertanilag ez pontatlan. A szervezetünk nem ismeri a modern orvostudomány kategóriáit, amivel a működését modellezzük. A szervezetünk minden pillanatban a teljes egészével reagál minden hatásra, így a reakció elemzésének követnie kell magát a folyamatot. Soha nem egy szervet érintenek a változások, rendszerint páros jelenségeket kell keresnünk, de a következményes folyamatok kiterjednek az egész szervezetre. Mindezt az endokannabinoid rendszer vezérli, így annak működőképessége, a belső erőviszonyok hierarchiája a meghatározó szempont. Erről pedig a stabilitás érzékelésével és mérésével, elemzésével kaphatunk elsődleges információkat.

A webináriumon sorra vesszük a hétköznapi életben megfigyelhető jelenségeket, megpróbáljuk tudatosítani a háttérben zajló folyamatokat, hogy megkülönböztessük egymástól a regenerációs jelenségeket a betegséget elmélyítő tünetektől.

Share this Post

Leave a Comment